ANH LÀ CẦM THÚ!

ANH LÀ CẦM THÚ

Author: Lillith 

Thể xác em là của tôi, dù có chết, tôi cũng sẽ dày vò…

230074_175646792488895_100001307255563_401474_3598471_n1

Warning

Nếu ai có “lỡ tay” mà mang fic mình đi nơi khác thì nhất định phải ghi rõ tên Auhor và dẫn link nhà mình ^^

Lillith vốn không so đo những chuyện này nhưng ít nhất các bạn cũng nên xin phép mình một tiếng có đúng hay không?

Hỏi mình sẽ cho mà, mình rất thoải mái trong những chuyện thế này! 

Nhưng làm ơn hãy tôn trọng mình một chút!

MỞ ĐẦU

PASS I + PASS II 

CHƯƠNG 1 (PART I II) – CHƯƠNG 2 – CHƯƠNG 3 – CHƯƠNG 4 – 

 CHƯƠNG 5 – CHƯƠNG 6 CHƯƠNG 7  CHƯƠNG 8 – i + ii + iii  CHƯƠNG 9 CHƯƠNG 10 I + II + III CHƯƠNG 11  – CHƯƠNG 12CHƯƠNG 13  – CHƯƠNG 14 – CHƯƠNG 15 – CHƯƠNG 16 I + II + III  + Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20 – Chương 21 – Chương 22 – Chương 23

Chương 23 – 2 – Chương 23 – 3 – Chương 24 – Chương 25 & 26 – Chương 27 & 28 – Chương 29 –  Chương 30 – Chương 31 – Chương 32  – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35 Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

Advertisements